Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Eusandalum namibiaense Ozdikmen, 2011

[ Eupelmidae : Calosotinae ]
 
View family: tree | details
Search again

Eusandalum namibiaensis Ozdikmen, 2011
Eusandalum stylatum (Hedqvist, 1970)
Polymoria stylata Hedqvist, 1970