Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Pediobius metallicus Nees, 1834

[ Eulophidae : Entedoninae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Entedon acantha Walker, 1839
Entedon amyntas Walker, 1839
Entedon caenus Walker, 1839
Entedon metallicus (Nees, 1834)
Eulophus metallicus Nees, 1834
Heptomerus caeruleonitens Rondani, 1874
Heptomerus caeruleo-nitens Rondani, 1874
Pediobius acantha (Walker, 1839)
Pediobius acanthus (Walker, 1839)
Pediobius dorycniellae Erdos, 1961
Pediobius helianthemellae Erdos, 1961
Pediobius kansensis (Girault, 1918)
Pediobius metallicus (Nees, 1834)
Pediobius rugosithorax (Crawford, 1912)
Pleurotropis brevicornis Thomson, 1878
Pleurotropis caenus (Walker, 1839)
Pleurotropis kansensis Girault, 1918
Pleurotropis metallica (Nees, 1834)
Pleurotropis metallicus (Nees, 1834)
Pleurotropis rugosithorax Crawford, 1912