Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Entedon procioni Erdos, 1944

[ Eulophidae : Entedoninae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Entedon meliloti Askew, 1992
Entedon molybdaenus Erdos, 1944
Entedon molypdaenus Erdos
Entedon procioni Erdos, 1944
Entedon sp. f
Entedon urticarii Erdos, 1951
Entedon (Dolichentedon) procioni Erdos, 1944
Entedon (Entedon) procioni Erdos, 1944