Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Sympiesis euspilapterygis Erdos, 1958

[ Eulophidae : Eulophinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Eulophus euspilapterygis Erdos, 1958
Sympiesis euspilapterygis (Erdos, 1958)
Sympiesis (Cladosympiesis) euspilapterygis (Erdos, 1958)