Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Euryischomyia Girault, 1914

[ Eriaporidae : Euryischinae ]
 
View family: tree | details
List all Euryischomyia species
Return to list  Search again

Euryischomyia Girault, 1914
Paramyiocnema Girault, 1917