Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Euryischia leucopidis Silvestri, 1915

[ Eriaporidae : Euryischinae ]
 
View family: tree | details
Search again

Primary hosts
Order: Diptera
Family: Chamaemyiidae
Leucopis sp.