Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Pseudorhopus testaceus Ratzeburg, 1848

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Encyrtus testaceus Ratzeburg, 1848
Metallon testaceus (Ratzeburg, 1848)
Pseudorhopus britannicus Alam, 1957
Pseudorhopus testaceus (Ratzeburg, 1848)
Pseudorophus testaceus (Ratzeburg, 1848)
Rhopus testaceus (Ratzeburg, 1848)