Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Encyrtus swederi Dalman, 1820

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Choreia vitis (Curtis, 1832)
Coccidencyrtus vitis (Curtis, 1832)
Comys swederi (Dalman, 1820)
Encyrtus hirticornis Dalman, 1820
Encyrtus swederi Dalman, 1820
Encyrtus vitis Curtis, 1832
Eucomys swederi (Dalman, 1820)