Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Choreia inepta Dalman, 1820

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Choreia inepta (Dalman, 1820)
Choreia inepta macroptera Hoffer, 1954
Choreia nigroaenea Westwood, 1833
Choreius ineptus (Dalman, 1820)
Encyrtus ineptus Dalman, 1820
Encyrtus (Sphenolepis?) ineptus Dalman, 1820