Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aloencyrtus hardii Prinsloo, 2010

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Coccidae
Parasaissetia nigra
Saissetia sp.
Saissetia somereni
Plant associates
Order: not specified
Family: Fabaceae
Albizia adianthifolia
Family: Myrtaceae
Syzygium cordatum