Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Brachymeria carinatifrons Gahan, 1936

[ Chalcididae : Chalcidinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Coleoptera
Family: Coccinellidae
Epilachna sp.
Epilachna mexicana
Epilachna varivestis
Order: Lepidoptera
Family: Dalceridae
Acraga moorei
Family: Noctuidae
Diphtera festiva
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Aplomyiopsis epilachnae
Lydinolydella metallica
Paradexodes epilachnae
Plant associates
Order: not specified
Family: Proteaceae
Macadamia integrifolia