Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Brachymeria albicrus Klug, 1834

[ Chalcididae : Chalcidinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Lepidoptera
Family: Danaidae
Danaus chrysippus
Family: Noctuidae
Earias sp.
Earias fabia
Earias insulana
Family: Nymphalidae
Acraea acerata
Family: Pieridae
Anaphaeis aurota
Anaphaeus aurata
Pieris rapae
Plant associates
Order: not specified
Family: Convolvulaceae
Ipomoea batatas