Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Encarsia tristis Zehntner, 1896

[ Aphelinidae : Coccophaginae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Arescon aleurodiphaga (Risbec, 1950)
Aspidiotiphagus aleyrodis Ashmead, 1904
Encarsia neomaskelliae Prasad, 1955
Encarsia tristis (Zehntner, 1896)
Limacis aleurodiphaga Risbec, 1950
Prospalta tristis Zehntner, 1896
Prospaltella breviclavata Shafee, 1973
Prospaltella tristis (Zehntner, 1896)