Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Encarsia paucisetosa Schmidt and Polaszek, 2007

[ Aphelinidae : Coccophaginae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Aleyrodidae
Aleurolobus sp.
Aleuroplatus pectiniferus
Dialeurodes sp.
Plant associates
Order: not specified
Family: Euphorbiaceae
Bridelia tomentosa
Family: Myrtaceae
Eucalyptus sp.
Eucalyptus bigalerita
Family: Proteaceae
Hakea arborescens