Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Uscana hodzhevanishvilii Fursov, 1987 in Georgia:

1 record found
Return to list  Search again
Fursov, V.N. 1987, Noviye vidi khal'tsid roda Uscana Girault (Hymenoptera, Trichogrammatidae) iz gruzii i s. Ukraini. Entomologicheskoe Obozrenie 66(1):176-178 (Parasitoid identification correct)