Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Coccophagus lycimnia Walker, 1839 in Uzbekistan:

1 record found
Return to list  Search again
Zakirov, K. 1971, Slivovaya lozhnoshchitovka v ferganskoy doline. Zashchita Rasteniy, Moskva 1971(6):39