Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Euderomphale chelidonii Erdos, 1966 in United Kingdom-England:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:37    
Williams, T. 1989, Euderomphale chelidonii (Erdös) (Hym., Eulophidae) first record in Britain. Entomologist's Monthly Magazine 125:72