Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Trichogramma euproctidis Girault, 1911 in USSR-Central Asia:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Kovalenkov, V.G.; Meshcheryakova, T.V. 1986, Diapause conditions and the activity of Trichogramma. Zashchita Rasteniy, Moskva 1986(3):35    
Keywords: Biological control
Sugonjaev, E.S.; Sorokina, A.P. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 16. Trichogrammatidae (Trichogramma Westw.). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:507