Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ooencyrtus pinicola Matsumura, 1926 in USSR:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Gorshkov, N.V. 1967, Additional data on the bioecology of Ooencyrtus, a parasite of the Siberian Lasiocampid. Geograficheskie aspekti gornogo lesovediniya i lesovodskva: Materiali k Tretiyey Zabaykalisk Nauch.-proizv. Konf. po lesn. Khoz-vu. Chita pp.184-186    
Herting, B. 1976, Lepidoptera, Part 2 (Macrolepidoptera). A catalogue of parasites and predators of terrestrial arthropods. Section A. Host or Prey/Enemy. 7:112-114,123 Commonwealth Agricultural Bureaux, Commonwealth Institute of Biological Control    
Orlov, L.; Gorshkov, N. 1966, Ooencyrtus - parasite of Dendrolimus superans. Zashchita Rasteniy, Moskva 1966(1):39-40    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:289 (Ed: Medvedev, G.S.)