Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Aphelinus Dalman, 1820 in USSR:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Izhevskiy, S.S. 1979, A promising method of protecting plants from quarantine insects. Zashchita Rasteniy, Moskva 1979(5):48-49    
Keywords: Biological control
Marshakov, V.G. 1992, Possibilities for transition to management of pest populations in the greenhouse. Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya 1992(1):97-104    
Keywords: Greenhouse
Smol'yannikov, V.V. 1974, Woolly aphids Eriosoma lanigerum. Zashchita Rasteniy, Moskva 1974(7):58-59