Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Tyndarichus melanacis Dalman, 1820 in Sweden:

Records 1 - 5 of 5
Return to list  Search again
Dalman, J.W. 1820, Försök till Uppställning af Insect-familjen Pteromalini, i synnerhet med afseen de på de i Sverige funne Arter. (Fortsättning) Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 41(2):345 (Parasitoid identification correct)     view Dalman, J.W.  (1820) in PDF format
Hansson, C. 1991, A catalogue of Chalcidoidea described by C.G. Thomson, with a checklist of Swedish species. Entomologica Scandinavica Supplement No 38:43    
Hedqvist, K.-J. 2003, Katalog över svenska Chalcidoidea. Entomologisk Tidskrift 124(1-2):87    
Japoshvili, G.; Hansen, L.O. 2013, New records of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Norway II. Norwegian Journal of Entomology 60(1):71    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:319 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad