Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Peridesmia discus Walker, 1835 in Sweden:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:27    
Hedqvist, K.-J. 2003, Katalog över svenska Chalcidoidea. Entomologisk Tidskrift 124(1-2):113