Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Copidosoma truncatellum Dalman, 1820 in Russia-Voronezh Oblast:

1 record found
Return to list  Search again
Tarabrina, A.M. 1970, The silver Y moth in the Voronezh region. Zashchita Rasteniy, Moskva 15(10):19 (Parasitoid identification probably incorrect) [ Parasitoid probably Copidosoma floridanum (Ashmead) (see Noyes, 1988). ]