Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Adelencyrtus aulacaspidis Brethes, 1914 in Russia-St. Petersberg (Leningrad):

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Hansen, L.O.; Japoshvili, G. 2015, New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway V. Norwegian Journal of Entomology 62:105     view Hansen, L.O.; Japoshvili, G.  (2015) in PDF format
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:307 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:290 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad