Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Homalotylus flaminius Dalman, 1820 in Russia-Sakhalin Oblast:

1 record found
Return to list  Search again
Kuznetsov, V.N. 1987, Chilocorus kuwanae on Sakhalin. Zashchita Rasteniy, Moskva 1987(9):44 (Parasitoid identification probably incorrect) [ Parasitoid is probably a misidentification of Homalotylus eytelweini (Ratzeburg). ]