Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ageniaspis testaceipes Ratzeburg, 1848 in Russia-Kabardino-Balkarian ASSR:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Kharchenko, G.L.; Ryabchinskaya, T.A. 1995, A method for counting the natural enemy Holcothorax - a parasitoid of the apple leaf miner. Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya 1995(5):103-105    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:322 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:358 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad