Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Aphytis proclia Walker, 1839 in Russia-Kabardino-Balkarian ASSR:

1 record found
Return to list  Search again
Goryunova, Z.S. 1965, The bionomics of Aphytis proclia Wlk., a parasite of the San José scale, and ways of using it. Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Zashchity Rasteniy, Leningrad 24:211-216