Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Encarsia perniciosi Tower, 1913 in Russia:

Records 1 - 8 of 8
Return to list  Search again
Aksyutove, L.N.; Gul'dyaeva, T.I. 1977, Insect enemies of orchard pests in the Amure region. Zashchita Rasteniy, Moskva 1977(5):26    
Chumakova, B.M. 1964, The San José scale, Diaspidiotus perniciosus Comst. (Coccidae, Diaspididae), and its parasites in the Soviet Far East. Entomologicheskoe Obozrenie 43(3):535-552    
Chumakova, B.M. 1970, The San José scale and the natural supply of entomophagous insects attacking it in Sakhalin. Byulleten' Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Zashchity Rasteniy, Leningrad No 1(9):9-13    
Chumakova, B.M.; Goryunova, Z.S. 1963, Development of males of Prospaltella perniciosi Tow. (Hymenoptera, Aphelinidae), parasite of San Jose scale (Homoptera, Coccoidea). Entomologicheskoe Obozrenie 42(2):320-328    
Gamzaev, I.M. 2002, Natural enemies of the California scale. Zashchita i Karantin Rastenii 2002(1):27-28    
Goryunova, Z.S. 1964, Intraspecific differentiation in Prospaltella (Prospaltella perniciosi Tow.) the parasite of the San José scale. Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Zashchity Rasteniy, Leningrad 21(1):40-55    
Popova, A.I. 1974, Parasites of the males of the California scale. Zashchita Rasteniy, Moskva 1974(3):56    
Yasnosh, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 15. Aphelinidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:501