Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Polynema atrum Soyka, 1956 in Poland:

1 record found
Search again
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 18. Mymaridae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:533