Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Neotrichoporoides szelenyii Erdos, 1951 in Moldova:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1965, A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Sborník Faunistickych Prací Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 11:10    
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:34    
Boyadzhiev, P.S. 1999, New species Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) to the fauna of Bulgaria - II. Plovdivski Universitet "Paisij Khilendarski" Nauchni Trudove Biologiya Animalia 35(6):64    
Kostjukov, V.V. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:451-452 (Ed: Medvedev, G.S.)