Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Necremnus leucarthros Nees, 1834 in Moldova:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1961, Notes on the chalcid fauna (Chalcidoidea) of Moldavian SSR. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 7:20    
Boucek, Z. 1965, A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Sborník Faunistickych Prací Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 11:9    
Gencer, L. 2012, Contributions to the knowledge of the Eulophinae (Hymenoptera: Eulophidae) from Sivas, Turkey, with some new records. Journal of the Entomological Research Society 14(3):86     view Gencer, L.  (2012) in PDF format
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (excl. Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:388