Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Cirrospilus diallus Walker, 1838 in Moldova:

Records 1 - 3 of 3
Search again
Boucek, Z. 1965, A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Sborník Faunistickych Prací Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 11:9    
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:31    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (excl. Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:396