Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ageniaspis testaceipes Ratzeburg, 1848 in Moldova:

Records 1 - 6 of 6
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1961, Notes on the chalcid fauna (Chalcidoidea) of Moldavian SSR. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 7:15    
Boucek, Z. 1965, A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Sborník Faunistickych Prací Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 11:9    
Herting, B. 1975, Lepidoptera, Part 1 (Microlepidoptera). A catalogue of parasites and predators of terrestrial arthropods. Section A. Host or Prey/Enemy. 6:33 Commonwealth Agricultural Bureaux, Commonwealth Institute of Biological Control    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:322 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:358 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Vereshchagina, V. 1966, Mining moths in orchards in Moldavia. Zashchita Rasteniy, Moskva 1966(9):18-19