Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Pteromalus microps Graham, 1969 in Kazakhstan:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Dzhanokmen, K.A. 1979, Noviy vid pteromalid (Hymenoptera, Pteromalidae) iz severnogo Kazakhstana. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 61:151-152 (Parasitoid identification correct)    
Dzhanokmen, K.A. 2001, A review of pteromalids of the genus Pteromalus Swederus (Hymenoptera, Pteromalidae) of Kazakhstan. II. Entomologicheskoe Obozrenie 80(2):474    
Dzhanokmen, K.A. 2005, Synoptic list of the Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Kazakhstan and middle Asia. TETHYS Entomological Research 11:56