Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Prochiloneurus pulchellus Silvestri, 1915 in Georgia:

Records 1 - 6 of 6
Return to list  Search again
Japoshvili, G.; Noyes, J.S. 2005, Checklist and new data on Encyrtidae of Transcaucasia and Turkey (Hymenoptera: Chalcidoidea). Zoosystematica Rossica 14(1):141    
Japoshvili, G.O. 2000, Checklist of encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoide: Encyrtidae) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, Academy of Sciences of Georgia 20:169    
Noyes, J.S.; Hayat, M. 1994, Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) pp.479 CAB International, Oxon, UK     view Noyes, J.S.; Hayat, M.  (1994) in PDF format
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:312 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:314 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Yasnosh, V.A. 1972, Khalitsidy (Hymenoptera, Chalcidoidea) - parazity koktsid (Homoptera, Coccidae) aridnykh redtolesiy Grusii. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 55:226