Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ooencyrtus tardus Ratzeburg, 1844 in Georgia:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Japoshvili, G.; Noyes, J.S. 2005, Checklist and new data on Encyrtidae of Transcaucasia and Turkey (Hymenoptera: Chalcidoidea). Zoosystematica Rossica 14(1):141    
Japoshvili, G.O. 2000, Checklist of encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoide: Encyrtidae) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, Academy of Sciences of Georgia 20:168    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:289 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:206 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad