Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Protaphelinus nikolskajae Yasnosh, 1963 in Denmark:

1 record found
Return to list  Search again
Yasnosh, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 15. Aphelinidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:477