Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Mesopolobus tarsatus Nees, 1834 in Czechoslovakia:

Records 1 - 5 of 5
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1961, Beiträge zur Kenntnis der Pteromaliden-fauna von Mitteleuropa, mit Beshreibungen neuer Arten und Gattungen (Hymenoptera). Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 34:87 (Parasitoid identification correct) [ Slovakia. ]    
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:27    
Dzhanokmen, K.A. 1978, Hymenoptera III. Chalcidoidea 5. Pteromalidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:185    
Garrido Torres, A.M.; Nieves-Aldrey, J.L. 1999, Pteromalids from the Autonomus Community of Madrid (CAM) (Spain): faunistics and catalogue (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae). Graellsia 55:56    
Graham, M.W.R. de V. 1969, The Pteromalidae of north-western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) Supplement 16:637     view Graham, M.W.R. de V.  (1969) in PDF format