Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Euderomphale chelidonii Erdos, 1966 in Czechoslovakia:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:37    
Boucek, Z.; Askew, R.R. 1968, Hym. Chalcidoidea. Palearctic Eulophidae (excl. Tetrastichinae). Index of Entomophagous Insects 3:139 (Eds: Delucchi, V.; Remaudière, G.) Le François, Paris    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (excl. Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:407