Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Trichogramma embryophagum Hartig, 1838 in Belarus:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Kapustina, O.V. 1975, The effect of certain pesticides on Trichogramma. Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Zashchity Rasteniy, Leningrad 44:33-47    
Pintureau, B. 1997, Systematic and genetical problems revised in two closely related species of Trichogramma, Trichogramma embryophagum and T. cacoeciae (Hym., Trichogrammatidae). Miscel-lània Zoològica 20(2):16    
Samersov, V.F.; Bolotnikova, V.V.; Supranovich, R.V. 1982, Trichogramma against the codling moth. Zashchita Rasteniy, Moskva 1982(5):26-27    
Keywords: Biological control
Sugonjaev, E.S.; Sorokina, A.P. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 16. Trichogrammatidae (Trichogramma Westw.). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:510