Egyptian Goose, Alopochen aegyptiacus

Return to list  Search again
Alopochen aegyptiacus, Egyptian Goose image