Raphidonema nivale Lagerh., 1892

Rhestrau gwirio sy'n cynnwys Raphidonema nivale Lagerh., 1892

Yr enw a ffefrir

 • Â ffurf gywir:
  I
  Argymhellwyd:
  I
  Cod adnabod NBN:
  NHMSYS0000605883

  Raphidonema nivale Lagerh., 1892

Loading...   loading...

Hierarchaeth dacsonomig
Kingdom
Plantae
Subkingdom
Viridaeplantae
Phylum
Chlorophyta
Class
Trebouxiophyceae
Order
Chlorellales
Family
Chlorellaceae
Genus
Raphidonema
Species
Raphidonema nivale
Pori'r tacsa

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost