Lorg airson gnè san RA

Faodaidh tu lorg ann am Faclair Gnèithean na RA airson

  • Gnèithean fa leth a gheibhear san RA (le ainm saidheansail no cumanta)
  • Tagsa nas àirde agus am buill, me lepidoptera (le ainm saidheansail)
  • Buidhnean neo-fhoirmeil de bheathaichean, lusan, muir-thìrich agus biastagan a gheibhear san RA, me dealain-dè (le ainm cumanta).

Lorg le ainm saidheansail

Lorg gnè no tagson le ainm
Lorg gach ball de bhuidheann tagsonamach

Lorg le ainm cumanta

Loading...   loading...

Beag-fhaclair
Rang:
Ìre no suidheachadh buntainneach tagsoin taobh a-staigh na rangachd thagsonamach, me gnèithean, seòrsa, buidheann agus clas. 'S ann airson adhbhar briathrachais a tha rangan tagsonamach, me tha gach buidheann aig an aon rang, a tha eadar sàr-bhuidheann agus fo-bhuidheann.
Buidheann:
Buidhnean bheathaichean, lusan, mhuir-thìrich agus bhiastagan le ainmean neo-fhoirmeil, me dealain-dè, losgainn agus eòin.
Air a mholadh:
airson ainm saidheansail: Aig an àm seo gum an t-ainm aithnichte, saidheansail airson gnè, mar a th' air a mholadh le Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdair agus an Lìonra Bith-iomadachd Nàiseanta airson a chleachdadh san RA (ann an corra shuidheachadh, faodaidh seo a bhith eadar-dhealaichte on ainm ann an dùthchannan eile). Airson ainmean cumanta: an dara cuid an t-ainm 'oifigeil no ainm air a chleachdadh fad is farsaing.
Le deagh-chruth:
airson ainm saidheansail:: (le rang fo sheòrsa) a bhith le deagh-chruth, feumaidh e bhith air a litreachadh ceart agus ùghdarras a bhith aige a tha a rèir riaghailtean buntainneach briathrachais. Airson ainm cumanta: bu chòir litreachadh agus litrichean mòra a bhith ceart.
Faic am Beag-fhaclair gu lèir
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn