Chwilio am rywogaeth o'r Deyrnas Unedig

Gallwch chwilio trwy'r Geiriadur o rywogaethau'r Deyrnas Unedig am

  • Rywogaethau unigol a geir yn y Deyrnas Unedig (o dan yr enw gwyddonol neu gyffredin)
  • Tacsa uwch a'u haelodau e.e. lepidoptera (o dan yr enw gwyddonol)
  • Grwpiau anffurfiol o anifeiliaid, planhigion, amffibiaid a phryfed a geir yn y Deyrnas Unedig e.e. ieir bach yr haf (o dan yr enw cyffredin).

Chwilio yn ôl yr enw gwyddonol

Chwilio am rywogaeth neu dacson yn ôl yr enw
Chwilio am bob aelod o grŵp tacsonomig

Chwilio yn ôl yr enw cyffredin

Loading...   loading...

Geirfa:

Gradd:
Lefel neu safle cymharol tacson yn yr hierarchaeth dacsonomig e.e. rhywogaeth, genws, teulu a dosbarth. Mae graddau tacsonomig at ddibenion y gyfundrefn enwau e.e. mae pob teulu ar yr un radd, a saif rhwng uwch-deulu ac is-deulu.
Grŵp:
Grwpiau o anifeiliaid, planhigion, amffibiaid a phryfed a chanddynt enwau anffurfiol e.e. ieir bach yr haf, brogaod ac adar.
Argymhellwyd:
ar gyfer yr enw gwyddonol: Yr enw gwyddonol ar rywogaeth a gydnabyddir ar hyn o bryd ac a argymhellir gan yr Amgueddfa Astudiaethau Natur a'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol i'w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig (mewn ychydig o achosion, gall hwn fod yn wahanol i'r enw a ddefnyddir mewn gwledydd eraill).Ar gyfer enwau cyffredin:: naill ai enw 'swyddogol' neu un a ddefnyddir yn gyffredin yw hwn.
 ffurf gywir:
ar gyfer enw gwyddonol: (gyda gradd o dan genws) i fod 'â ffurf gywir', rhaid iddo gael ei sillafu'n gywir a chynnwys awdurdod sy'n cydymffurfio â'r cod cyfundrefn enwau perthnasol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom