Rhestrau gwirio o rywogaethau'r Deyrnas Unedig

Cyflwyniad

Mae rhestrau gwirio'n rhestrau o rywogaethau a lunnir i

  • gyd-fynd â darn o ddeddfwriaeth e.e. rhestr o rywogaethau sydd mewn perygl yn Iwerddon
  • diffinio grŵp tacsonomig e.e. rhestr o holl adar y Deyrnas Unedig

Mae'r rhestrau'n cael eu llunio gan awdurdod megis asiantaethau llywodraethol, arbenigwyr gwyddonol a sefydliadau cadwraethol. Yr awdurdodau sydd biau eiddo deallusol a hawlfraint y rhestr.

Ceir yn y Geiriadur o rywogaethau'r Deyrnas Unedig fwy na 250 o restrau gwirio o rywogaethau a ddarparwyd gan amrywiaeth o arbenigwyr a sefydliadau llywodraethol, cadwraethol a gwyddonol.

Geirfa

Rhestr wirio:
Rhestr o enwau organebau (rhywogaethau), naill ai ar gyfer grŵp tacsonomig diffiniedig, neu ar gyfer y rheiny mae darn o ddeddfwriaeth yn berthnasol iddynt.
Categori:
Math o restr wirio, megis rhestr ddeddfwriaethol neu un a gynhyrchwyd gan gynllun cofnodi cenedlaethol.
Awdurdod:
Cyhoeddwr neu ddarparwr cynnwys y rhestr wirio. Yr awdurdod hwn sydd biau eiddo deallusol a hawlfraint y rhestr.
Argymhellwyd:
Y rhestr wirio orau yn y Geiriadur ar gyfer grŵp tacsonomig penodol. Argymhellwyd gan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol ar gyfer cofnodi biolegol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Chwilio trwy restrau gwirio

Chwilio trwy'r holl restrau gwirio a gedwir yn y Geiriadur o rywogaethau'r Deyrnas Unedig am y rhai sydd o ddiddordeb i chi.

Canlyniadau'r chwiliad: 202 rhestrau gwirio

Canlyniadau'r chwiliad: 202 rhestrau gwirio

Loading...   loading...