Liostaichean-sgrùdaidh gnèithean na RA

Ro-ràdh

'S e liostaichean ghnèithean a th' ann an liostaichean-sgrùdaidh air an dèanamh gus

  • pìos reachdais a chòmhdach, me liosta de ghnèithean an cunnart ann an Èirinn
  • agus gus buidheann tagsonamach a mhìneachadh, me liosta dhe gach eun san RA

Tha na liostaichean-sgrùdaidh air an dèanamh le ùghdarras mar buidheann riaghaltais, eòlaichean saidheans agus buidhnean glèidhteachais. Buinidh cuid-seilbh agus còraichean na liosta dha na h-ùghdarrasan.

Tha còrr is 250 liosta-sgrùdaidh ghnèithean ann am Faclair Gnèithean na RA a thugadh seachad le buidhnean riaghaltais is glèidhteachais agus eòlaichean saidheans.

Beag-fhaclair

Liosta-sgrùdaidh:
Cruinneachadh de ainmnean fhàs-bheairtean (gnèithean), airson buidheann tagsonamach mìnichte, no airson feadhainn air an còmhdach le reachdas.
Seòrsa:
Seòrsa de liosta-sgrùdaidh, mar liosta reachdais no tè air a dèanamh le sgeama clàraidh nàiseanta.
Ùghdarras:
Foillsichear no solaraiche brìgh na liosta-sgrùdaidh. Buinidh cuid-seilbh agus còraichean na liosta dhaibh.
Air a mholadh:
An liosta-sgrùdaidh as fheàrr san Fhaclair airson buidheann tagsoamach sònraichte. Air a mholadh le Lìonra Bith-iomadachd Nàiseanta airson clàradh bith-eòlach.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Lorg liosta-sgrùdaidh

Lorg anns gach liosta-sgrùdaidh ann am Faclair Gnèithean na RA son feadhainn le ùidh agad

Toradh lorg: 202 liostaichean-sgrùdaidh

Toradh lorg: 202 liostaichean-sgrùdaidh

Loading...   loading...