Checklist of British Ixodida (ticks)

This checklist details the accepted scientific names, authorities, higher taxonomy, vernacular names and limited synonymy for British ticks (Order Ixodida). The list is primarily based upon Martyn, K.P. (1988) Provisional Atlas of the Ticks (Ixodoidea) of

This is a copy of Martyn (1988), updated to include generic and subgeneric names (data obtained from the BRC and Fauna Europaea; http://www.faunaeur.org/). The species listing was comprehensive as of July 2005.

San liosta seo tha 24 seòrsa

Lorg gnè san liosta seo

Loading...   loading...

Fiosrachadh liosta-sgrùdaidh
Àireamh ID:
NHMSYS0000884893
Ùghdarras:
Biological Records Centre
Dreachd:
1
Ùraichte mu dheireadh:
01 August 2005 
Beag-fhaclair
Co-fhacal:
na diofar ainmean saidheansail a tha a' buntainn ris an aon tagson, me dà ainm airson an aon ghnè. Tha e na phrionnsapal bunaiteach ann am briathrachas ainmh-eòlais gu bheil prìomh àite aig an ainm as tràithe a chaidh fhoillseachadh agus a tha ceart (an co-fhacal as sine), agus gum feumar a chleachdadh airson an tagsoin, mura bheil bacadh sam bith eile ann.
Ainm cumanta:
'S e ainm cumanta airson fàs-bheairt (ris an canar cuideachd ainm dualchainnt, ainm sgìreil, ainm sìmplidh, abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Ceangalan buntainneach
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn