Checklist of British Ixodida (ticks)

This checklist details the accepted scientific names, authorities, higher taxonomy, vernacular names and limited synonymy for British ticks (Order Ixodida). The list is primarily based upon Martyn, K.P. (1988) Provisional Atlas of the Ticks (Ixodoidea) of

This is a copy of Martyn (1988), updated to include generic and subgeneric names (data obtained from the BRC and Fauna Europaea; http://www.faunaeur.org/). The species listing was comprehensive as of July 2005.

24 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon

Loading...   loading...

Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NHMSYS0000884893
Awdurdod:
Biological Records Centre
Fersiwn:
1
Diweddarwyd ddiwethaf:
01 August 2005 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn
Dolenni cysylltiedig

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom