A Check-list of the Seaweeds of Britain and Ireland

This is a comprehensive checklist of British and Irish seaweeds and includes accepted scientific names and a taxonomic hierarchy. Common names and synonyms are not included. The list is based upon Hardy, F.G. & Guiry, M.D. (2003). A Check-list and Atla

This is a copy of Hardy, F.G. & Guiry, M.D. (2003) as supplied by Mike Guiry on 12/08/2004

639 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon

Loading...   loading...

Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NHMSYS0000566638
Awdurdod:
Mike Guiry (Algaebase)
Fersiwn:
1
Diweddarwyd ddiwethaf:
31 May 2005 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn
Dolenni cysylltiedig

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom