Long list of Globally Threatened/Declining Species (1995)

This is a copy of the Long list of Globally Threatened/Declining Species as published in 'Biodiversity: The UK Steering Group Report - Volume 2: Action Plans (1995). London, HMSO'. It contains the accepted scientific names of British plants, animal and fu

The original Long list 1995

San liosta seo tha 1,250 seòrsa

Lorg gnè san liosta seo

Loading...   loading...

Fiosrachadh liosta-sgrùdaidh
Àireamh ID:
NBNSYS0000000104
Ùghdarras:
Joint Nature Conservation Committee
Dreachd:
1
Ùraichte mu dheireadh:
10 June 2005 
Beag-fhaclair
Co-fhacal:
na diofar ainmean saidheansail a tha a' buntainn ris an aon tagson, me dà ainm airson an aon ghnè. Tha e na phrionnsapal bunaiteach ann am briathrachas ainmh-eòlais gu bheil prìomh àite aig an ainm as tràithe a chaidh fhoillseachadh agus a tha ceart (an co-fhacal as sine), agus gum feumar a chleachdadh airson an tagsoin, mura bheil bacadh sam bith eile ann.
Ainm cumanta:
'S e ainm cumanta airson fàs-bheairt (ris an canar cuideachd ainm dualchainnt, ainm sgìreil, ainm sìmplidh, abairt shìmpidh, ainm dùthchail no ainm tuathanaich), ainm a th' air a chleachdadh ann an sgìre, glè thric an coimeas ri ainm saidheansail.
Faic Beag-fhaclair gu lèir
Ceangalan buntainneach
Cuideachadh

Ma tha trioblaid agad leis an liosta-sgrùdaidh seo, cuir fios thugainn air post-d

Cuir fios thugainn

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Fòn: +44 (0)20 7942 5000

Cuir post-d thugainn